C++ 實例 – 求兩數的最大公約數 | 菜鳥教程

C++ 實例 C++ 實例

用戶輸入兩個數,求這兩個數的最大公約數。

實例

#include <iostream> using namespace std; int main() { int n1, n2; cout << "輸入兩個整數: "; cin >> n1 >> n2; while(n1 != n2) { if(n1 > n2) n1 -= n2; else n2 -= n1; } cout << "HCF = " << n1; return 0; }

以上法式執行輸出結果為:

輸入兩個整數: 78
52
HCF = 26

實例

#include <iostream> using namespace std; int main() { int n1, n2, hcf; cout << "輸入兩個整數: "; cin >> n1 >> n2; // 如果 n2 大于 n1 交換兩個變量 if ( n2 > n1) { int temp = n2; n2 = n1; n1 = temp; } for (int i = 1; i <= n2; ++i) { if (n1 % i == 0 && n2 % i ==0) { hcf = i; } } cout << "HCF = " << hcf; return 0; }

以上法式執行輸出結果為:

輸入兩個整數: 78
52
HCF = 26

C++ 實例 C++ 實例